ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา

 

  จำหน่าย , บริการซ่อม, เครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องทดลอง (LAB) , เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพข้าว  ข้าวโพด  และพืชไร่ทุกชนิด  รวมถึงผลิตและติดตั้งโครงสร้างเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก  ทุกชนิด  เพื่อดูแลและบริการลูกค้าในเขตจังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ และลูกค้าในเขตภาคอีสานและภาคกลาง

    ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดสาขาที่จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชื่อ “เชียงรายเครื่องชั่ง” เพื่อดูแลและบริการแก่ลูกค้า จ. เชียงราย, พะเยา และเขตจังหวัดในภาคเหนือทั้งหมด

    ในปี พ.ศ. 2549 ได้เปิด หจก. อาร์ เอฟ อาร์. เครื่องชั่ง วิเคราะห์ เป็นห้าง ฯ ในเครือเพื่อดูแลลูกค้ากลุ่มห้องทดลองของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงแป้ง, โรงสีข้าวขนาดใหญ่, โรงน้ำตาล และไซโลต่าง ๆ เพื่อแยกส่วนดูแลเครื่องมื่อในห้องทดลอง (ห้อง LAB) ให้กับลูกค้า

    ในปี พ.ศ. 2558 ได้เปิดสาขาในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยใช้ชื่อเพชรบูรณ์เครื่องชั่ง เพื่อดูแลและบริการแก่ลูกค้า จ.เพชรบูรณ์, จ.ลพบุรี, จ. พิจิตร, จ.กำแพงเพชร, จ.ตาก, จ.สุโขทัย, จ.พิษณุโลก, จ.นครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง

    บริษัท ราชสีมา ฟ้ารุ่งเรือง จำกัด และห้าง ฯ ในเครือ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อมาดูแลและบริการลูกค้าทุกรายของห้าง ฯ ให้ได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้าและบริการจากทางห้าง ฯ สูงสุด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าให้เจริญก้าวหน้า และได้ผลตอบแทนสูงสุดให้สมกับที่ได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการกับ บริษัท. ราชสีมา ฟ้ารุ่งเรือง จำกัด และห้าง ฯ ในเครือ

   

 


30 มกราคม 2560

ผู้ชม 3277 ครั้ง