ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา

 

  จำหน่าย , บริการซ่อม, เครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องมือวิเคราะห์ในห้องทดลอง (LAB) , เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพข้าว  ข้าวโพด  และพืชไร่ทุกชนิด  รวมถึงผลิตและติดตั้งโครงสร้างเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก  ทุกชนิด  เพื่อดูแลและบริการลูกค้าในเขตจังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ และลูกค้าในเขตภาคอีสานและภาคกลาง
 

   

    ผลิต จำหน่าย บริการซ่อม เครื่องชั่งดิจิตอล เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก และงานก่อสร้างฐานรากรองรับเครื่องชั่ง และเครื่องมือวัดคุณภาพข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และพืชไร่ทุกชนิด

  • จดทะเบียนก่อตั้ง หจก.ราชสีมาฟ้ารุ่งเรือง ขึ้นเมื่อ 28 สิงหาคม 2544 เพื่อดูแลลูกค้าในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ภาคอีสาน และภาคกลางทั้งหมด
  • ปี พ.ศ.2547 ได้เปิดสาขาที่จังหวัดเชียงรายชื่อ “เชียงรายเครื่องชั่ง” เพื่อดูแลและบริการลูกค้าในจังหวัดเชียงราย พะเยา และภาคเหนือทั้งหมด
  • เดือนมกราคม พ.ศส.2560 ได้จดทะเบียนแปรสภาพจาก "หจก.ราชสีมาฟ้ารุ่งเรือง" เป็น "บริษัท ราชสีมาฟ้ารุ่งเรือง จำกัด"


    บริษัท ราชสีมาฟ้ารุ่งเรือง จำกัด และสาขาในเครือ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อมาดูแลและบริการลูกค้าทุกท่าน ให้ได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้าและบริการจากทางบริษัทอย่างสูงสุด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าให้มีความเจริญก้าวหน้าและได้รับผลตอบแทนสูงสุดให้สมกับที่ได้ให้ความไว้วางใจที่เลือกใช้บริการกับบริษัท ราชสีมาฟ้ารุ่งเรือง จำกัด และเชียงรายเครื่องชั่ง ซึ่งเราคงยังยืนยันในสโลแกน "มุ่งเน้นสินค้าได้มาตรฐาน การบริการที่ดีและรวดเร็ว"

   

 


30 มกราคม 2564

ผู้ชม 5970 ครั้ง