เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบกึ่งหลุมแท่นลอย
หมวดหมู่สินค้า: เครื่องชั่งรถบรรทุก

26 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 5392 ผู้ชม

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบกึ่งหลุ่มกึ่งลอย

 

               
ประเภทเครื่องชั่ง   แบบกึ่งหลุมกึ่งลอย   ความละเอียดการอ่านค่า   1 กิโลกรัม      
พื้น/ขนาด/พิกัด  พิ้นเหล็กและพื้นคอนกรีต   อุปกรณ์ต่อพ่วง     - ฐานรากมาตรฐาน      
    - พิกัด 20 ตัน ขนาด 2.5*4.5 เมตร
  - พิกัด 50 ตัน ขนาด 3.0*6.5 เมตร
  - พิกัด 50 ตัน ขนาด 3.0*7.0 เมตร
  - พิกัด 50 ตัน ขนาด 3.0*9.0 เมตร
  - พิกัด 50 ตัน ขนาด 3.0*18 เมตร
พื้นคอนกร็ตน็อกดาวน์
  - พิกัด 50 ตัน ขนาด 3.0*7.2 เมตร
      - โหลดเซลล์(Load Cell) 4-6 ตัว
  - กล่องรวมสัญญาณ(Summing Box)
  - หัวอ่านค่าน้ำหนัก(Indicator)
  - จอแสดงผลภายนอก
  - ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน
  - เครื่องพิมพ์หัวเข็ม
  - เครื่องสำรองไฟ
  - เครื่องป้องกันไฟกระชาก
  - โปรแกรมเครื่องชั่ง
     
จุดเด่น    - ประหยัดต้นทุนทำฐานราก
- ทำความสะอาดดูแลรักษาง่าย
- ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังแท่นชั่งและอุปกรณ์
- ติดตั้งกับพื้นคอนกรีตเดิมได้ทันที
           
         

 

ภาพแท่นชั่ง

 


         

 

ภาพอุปกรณ์ต่อพ่วง