เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบหลุม
หมวดหมู่สินค้า: เครื่องชั่งรถบรรทุก

26 กรกฎาคม 2561

ผู้ชม 5691 ผู้ชม

เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบหลุม

 

               
ประเภทเครื่องชั่ง   แบบหลุม   ความละเอียดการอ่านค่า   1 กิโลกรัม      
พื้น/ขนาด/พิกัด   พิ้นเหล็กและพื้นคอนกรีต   อุปกรณ์ต่อพ่วง     - ฐานรากมาตรฐาน      
    - พิกัด 20 ตัน ขนาด 2.5*4.5 เมตร
  - พิกัด 50 ตัน ขนาด 3.0*6.5 เมตร
  - พิกัด 50 ตัน ขนาด 3.0*7.0 เมตร
  - พิกัด 50 ตัน ขนาด 3.0*9.0 เมตร
  - พิกัด 50 ตัน ขนาด 3.0*18 เมตร
พื้นคอนกร็ตน็อกดาวน์
  - พิกัด 50 ตัน ขนาด 3.0*7.2 เมตร
      - โหลดเซลล์(Load Cell) 4-6 ตัว
  - กล่องรวมสัญญาณ(Summing Box)
  - หัวอ่านค่าน้ำหนัก(Indicator)
  - จอแสดงผลภายนอก
  - ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน
  - เครื่องพิมพ์หัวเข็ม
  - เครื่องสำรองไฟ
  - เครื่องป้องกันไฟกระชาก
  - โปรแกรมเครื่องชั่ง
     
จุดเด่น    - แข็งแรงทนทาน
- รถขึ้นชั่งได้ง่าย
           
       

 

 

 

ภาพแท่นชั่ง

 
 

 

ภาพอุปกรณ์ต่อพ่วง