เปลื่ยนเครื่องชั่งธรรมดา เป็นระบบอัตโนมัติ

 • มีทั้งระบบทำงานบนระบบ DOS และบน WINDOWS
 • ทำงานได้บนระบบเครือข่าย
 • ออกแบบและสร้างบัตรชั่งได้เอง
 • สร้างรายงานเพิ่มเติมได้ไม่จำกัด
 • สามารถดูรายงานบนจอภาพก่อนได้
 • พิมพ์บัตรชั่งได้หลายแบบตามประเภทข้อมูล
 • ต่อเครื่องชั่งได้พร้องกันถึง 4 แท่นชั่ง
 • ต่อกับเครื่องชั่งได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมกัน
 • กำหนดเงื่อนไข หักน้ำหนักและหักเงินได้
 • กำหนดเงื่อนไขการคำนวณราคาได้
 • เลื่อนขั้นตอนวิธีการชั่งได้ถึง 3 แบบ
 • สามารถเก็บน้ำหนักรถเบามาใช้แทนการชั่ง
 • สามารถกำหนดหน่วนนับพิเศษเองได้
 • สามารถควบคุมไปสัญญาณและไม้กั้นได้

 


 

TRUCK 8.2

เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายเหมาะกับกิจการทุกประเภท แสดงภาพ Graphic ทำงานบนระบบปฏิบัติการ DOS ไม่ต้องใช้ระบบปฏิบัติการ WINDOWS สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก กำหนดเงื่อนไขการคำนวณได้


     

 

TRUCK 8.3

ทำงานบนระบบปฏิบัติการ WINDOWS 98,ME และ WINDOWS 2000 สามารถสร้างใบชั่งและรายงานเพิ่ม เติมได้ไม่จำกัดจำนวนรับส่งข้อมูลด้วย Modem โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นช่วย


     

 

TRUCK 8.4

สำหรับตลาดกลางและสหกรณ์การเกษตร สามารถกำหนดการคำนวณน้ำหนักและราคา คิดค่าบริการ, ดอกเบี้ย, ค่าชัง และเงินอื่น ๆ


     

 

TRUCK 8.5

เหมาะสำหรับโรงสีหรือกิจการโดยทั่วไป บันทึกบัญชีลูกหนี้, เจ้าหนี้, สินคัาคงคลัง ข้อมูลการกู้ยืมเงิน และการรับจ่ายเงิน


     

 

RFR 260

เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย ระบบการทำงานไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชำนาญคอมพิวเตอร์ ทำงานบนระบบปฏิบัดิงาน DOS ไม่ต้องใช้ระบบปฏิบัติการWINDOWS สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก กำหนดเงื่อนไขการคำนวณได้


     

โปรแกรมเครื่องชั่ง

เรียงตาม :