ลักษณะทั่วไปของเครื่องวัดความ ชื้น KETT รุ่น PM-410

 • วัดคามชื้นเมล็ดพันธ์พืชได้ถึง 12 ชนิด
 • สามารถปรับเปลี่ยนค่าความถ่วงได้ตามมาตรฐานแต่ละท้องถิ่น ได้
 • น้ำหนักเบาเพียง 1 กก. การแสดงข้อมูลระบบดิจิตอล
 • ประหยัดพลังงานด้วยการใช้ถ่าน 1.5 V (Size AA) เพียง 4 ก้อน
 • พร้อมระบบปิดโดยอัตโนมัตในเวลา 3 นาที
 • รุ่นยอดนิยมสูงสุด จึงเป็นที่ยอมรับของโรงสีและลานรับชื้อพืชไรทั่วประเทศ
 • ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น มาตรฐาน ISO 9001
 • เมล็ดพันธ์พืชที่สามารถวัดค่าความชื้นได้ ได้แก่ 1.ข้าวโพด 2.ถั่วเหลือง 3.ถั่วเขียว 4.ข้าวสาสี 5.ข้าวเปลือก 6.ข้าวโอ๊ค 7.กาแฟ 8.ข้าวฟ่าง 9.ข้าวบาเล่ย์ 10.ข้าวราย 11.ถั่วลันเตา 12.ข้าวสาร
     
   

ลักษณะทั่วไปของ เครื่องวัดความชื้นของข้าว KETT

 • เป็นเครื่องใช้วัดความชื้นของข้าว โดยบดเมล็ดข้าว เพื่อเครื่องจะทำการทดสอบความชื้นของเมล็ดข้าวโดยระบบไมโครคอมพิวเตอร์
 • สามารถทดสอบความชื้นได้มากกว่า 9 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ยของความชื้น
 • สามารถวัดความชื้นของข้าวได้ถึง 6 ประเภท ได้แก่ ข้าวสาร, ข้าวเปลือกแห้ง, ข้าวบาเลย์(ไม่มีเลือก), ข้าวเปลือก, ข้าวบาเลย์, ข้าวสาลี
 • ขนาด 94*164*65 มม. (ก*ย*ส)
 • ใช้แบตเตอรี่ 1.5 V ขนาด AAA 4 ก้อน
 • น้ำหนัก 443 กรัม
 • การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ
     
   

ลักษณะทั่วไปของเครื่องวัดความ ชื้นมันเส้น KETT

 • สำหรับวัดความชื้นแป้ง มันเส้น(บด)
 • เหมาะสำหรับการใช้งานอยู่กับที่
 • อ่านค่าเป็นตัวเลขดิจิตอล
     
   

ลักษณะทั่วไปของ เครื่องวัดความชื้น มัน แป้ง G-WON

 • สำหรับวัดความชื้นแป้ง มันเส้น(บด)
 • เหมาะสำหรับใช้งานภาคสนาม
 • ช่วงการวัดค่า 10.5 % - 23.5 %

 

 

   
   
   

ลักษณะทั่วไปของเครื่อง วัดความขาวข้าวสาร KETT รุ่น Model C-300 และ C-100

 • ใช้งานง่าย, ไม่ยุ่งยาก
 • อ่านค่าแม่นยำ ถูกต้อง มาตรฐานสุงสุด
 • ตัวเลข LED สีแดง แสดงผลชัดเจนแม้อยู่ในที่มืด
 • สามารถต่อใช้ได้กับไฟบ้าน 220 โวลต์ ได้ทันที
 • มีอุปกรณ์เสริม พร้อมอะไหร่ครบครับไม่ต้องกังวลเรื่องหาอะไหล่ไม่ได้ เมื่อเครื่องขัดข้อง
 • อ่านค่าความขาวละเอียด 0.1 (ทศนิยม 1 ตำแหน่ง)

 

 

   
   
 

ลักษณะทั่วไปของ เครื่องขัด(ทดสอบข้าว) RFR

 • โคงสร้างแข็งแรง มอเตอร์ MISUBISHI 1 HP
 • ชุดควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแวลาขั้นได้สูงสุด 60 นาที
 • มีชุด Breaker ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและกันไฟช๊อตผู้ใช้งาน
 • ใช้กำลังไฟฟ้า 200 V มีตัวป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

 

 

   
   
   

ลักษณะทั่วไปของตะแกรงกลม (ทดสอบ) สั้นและยาว

 • เป็นเครื่องใช้คัดคุณภาพข้าว โดยอาศัยความแตกต่าง ด้านความยาวของเมล็ด
 • มอเตอร์ MISUBISHI 1/4 HP
 • มีชุด Timer ตั้งให้หยุดการทำงานอัตโนมัติ
 • สามารถแยกข้าวเป็น 2 ส่วน โดยส่วนของข้าวเมล็ดเต็มจะอยู่ในตะแกรง ส่วนของข้าวหักจะตกลงในถาดที่ติดตั้งอยู่กลางตะแกรง
 • สามารถปรับมุมได้ ใช้ตะแกรงหมุนสำหรับคัดข้าว เบอร์ 6
 • มีภาชนะรองรับข้าวที่แยกออกทั้ง 2 ข้าง
 • มีขาตั้งสามารถใช้ในห้องปฏิบัติการได้
 • ขนาดกระทัดรัด เคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก ขนาด 370*370*1280 มม.
 • กำลังไฟฟ้า 220 V 50 Hz.
 • น้ำหนัก 31 กก.
 • พื้นที่ในการติดตั้ง0.40 ตรม.

 

 

 

   
   
 

ลักษณะทั่วไปของเครื่อง กะเทาะ(ทดสอบ)

 • สามารถกะเทาะข้าวกล้องได้
 • มอเตอร์ MISUBISHI 1/3 HP
 • เคลื่อนย้ายได้สะดวก มีขาตั้ง
 • ใช้ลูกกะเทาะ 2 ลูก (อะไหล่ครบถ้วน)

 

 

   
   
  จักรเย็บกระสอบมือถือ รุ่น ด้ายเดี่ยว เหมาะสำหรับเย็บกระสอบข้าวสาร ปุ๋ย แป้ง น้ำตาล เม็ดพลาสติก ที่บรรจุได้ถึง 50 กิโลกรัม เป็นการเย็บแบบถักลูกโซ่ สามารถเย็บได้ 5 - 6  ถุง/นาที น้ำหนักตัวเครื่อง 6 กิโลกรัม พร้อมด้าย มีระบบน้ำมันหล่อลื่นในตัว ใช้ไฟฟ้า 220 VAC / 50 Hz "ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส"
     
     
     
     
     
     

เครื่องมือกลุ่มงานเกษตร

เรียงตาม :